Zestawy Solarne

Kolektor próżniowy składa się z rur próżniowych, w których element zbierający ciepło tzw. absorber znajduje się w próżni, co znacznie poprawia działanie kolektora w obrębie szerokości geograficznych takich na jakiej znajduje się Polska. Absorbcja ciepła słonecznego nie jest wówczas uzależniona w tak znaczącym stopniu od temperatury zewnętrznej , dzięki czemu stosując panel tego typu możemy liczyć na znaczne zyski ciepła w instalacji nawet w mroźne, zimowe, słoneczne dni.Kolektor Płaski WATT

Kolektor próżniowy SB

STEROWNIK SOLARNY N-SOL 3

Stacja solarna

Naczynie wzbiorcze DS

Płyn Solarny

SCHEMAT INSTALACJI SOLARNEJ ZE ZBIORNIKIEM DWUWĘŻOWNICOWYM

 

    DYSTRYBUTOR SŁOWACJA     

 

 

 

 


Kolektor Płaski WATT

W kolektorach płaskich WATT osiągają nie mal 85 % sprawności:

- elegancka solidna obudowa, wykonana z jednego kawałka blachy aluminiowej.

- wyposoażony w absorber miedziany lub aluminiowy.

- wysokoprzepuszczalna szyba.

- możliwość instalacji na dachu płaskim lub pochyłym

- odpowiednia izolacja redukuje straty energii


Kolektor próżniowy SB

 

ZESTAWY SOLARNE NOWOSOLAR  TYP SB

Próżniowe zestawy solarne Nowosolar są idealne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz wspomagania instalacji c.o. Wysoka jakość Naszych zestawów solarnych pozwala nawet w okresach przejściowych lub niesprzyjających warunkach pogodowych na maksymalny uzysk energii cieplnej.

ZALETY

Główną zaletą kolektorów próżniowych Nowosolar z rurką cieplną jest ich wyższa sprawność w niesprzyjających warunkach pogodowych. Dzięki doskonałej izolacji, jaką stanowi próżnia, kolektor jest w stanie dostarczyć do systemu grzewczego najmniejszą nawet ilość energii, przy minimalnych stratach własnych. Dodatkowym atutem systemu z wykorzystaniem rurek cieplnych jest jego niezawodność i wytrzymałość. W sytuacji koniecznej naprawy kolektora możliwa jest wymiana pojedynczej rury próżniowej, co powoduje, że proces ten jest prosty i szybki. Do zalet kolektorów rurowych należy zaliczyć również to, że odporne są one na zasypanie śniegiem, który ześlizguje się z ustawionych pod kątem szklanych rur kolektora, spadając w szczelinę między rurami, umożliwiając kolektorowi absorpcję promieniowania słonecznego również w ekstremalnie niesprzyjających warunkach pogodowych. Szklane rury kolektorów Nowosolar są dporne na opady gradu o średnicy do 25mm. Oferujemy najnowocześniejsze kolektory próżniowe na polskim rynku. Wyłącznie kolektory próżniowe, które dzięki doskonałej izolacji i zdolności do absorpcji rozproszonego promieniowania słonecznego, najlepiej sprawdzają się w polskich warunkach klimatycznych. Oferowane kolektory dostępne są w wielu rozmiarach, co pozwala na dobór optymalnego rozwiązania w każdych warunkach. Kolektory Nowosolar  można montować na dachu płaskim, pochyłym, jak również na dachu o lekkim nachyleniu.

 


STEROWNIK SOLARNY N-SOL 3

Sterownik solarny N-SOL 3

Sterownik N-SOL 3 zostały wyposażone w proste i czytelne menu dostępne

w 4 wersjach językowych w języku polskim, niemieckim, angielskim i czeskim.

 

 

Wyposażenie sterownika:

 • - przejrzysty wyświetlacz LCD
 • - czujnik temperatury kolektora
 • - czujnik temperatury zasobnika ciepła
 • - (opcjonalnie 3 czujnik)
 • - przewód zasilający
 • - obudowa

 

W menu:


1. Statystyki
- Graficzna prezentacja – funkcja przedstawia w formie graficznej parametrów dni, tygodni i lat
- Przegląd zdarzeń
- Kasowanie – można skasować przegląd zdarzeń i energie cieplną

 


2. Wyświetlacz
-Auto scroll – po włączeniu tej funkcji można ustawić czas zmiany pracy wyświetlacza pomiędzy podglądem graficznym i tekstowych. Na przykład co 10 sekund.
-Podświetlenie – można ustawić podświetlenie wyświetlacza od minimum (0) do maksimum (10)

 


3. Regulacja
-min. temp. S1 – minimalna temperatura startu instalacji solarnej
-max. temp. S2 – maksymalna temperatura np. ładowania dolnej części zbiornika solarnego
-max. temp. S3 - maksymalna temperatura np. ładowania górnej części zbiornika solarnego
-ΔT R1 – załączanie pompy solarnej (np. 10 0 C)
-ΔT R1 – wyłączanie pompy solarnej (np. 3 0 C)

 


4. Zabezpieczenia
-Antyblokada – po włączeniu tej funkcji można wybrać załączanie pompy solarnej 1 raz dziennie lub 1 raz co tydzień na 5 sekund w celu nie zastania się pompy solarnej (antystop)
-Zabezpieczenie przeciw mrozowe
-Zabezpieczenie systemu – wyłącza pompę solarną przy zbyt wysokiej temperaturze kolektora
-Zabezpieczenie kolektora – kolektor jest chłodzony przez włączanie pompy solarnej
-Alarm kolektora – po włączeniu tej funkcji można ustawić maksymalną temperaturę kolektora, przy której pompa solarna może pracować (domyślnie 150 0 C)
-Schładzanie – fabrycznie ta funkcja jest wyłączona. Po włączeniu tej funkcji następuje schładzanie w godzinach nocnych wody w zbiorniku poprzez kolektor słoneczny

 

 

Znamionowe warunki użytkowania:


- napięcie zasilania 207…230…253 V a.c.
- częstotliwość 50 Hz
- pobór mocy 2 VA
- temperatura otoczenia 0... 40 C
- ciśnienie atmosferyczne 86…106 kPa
- wilgotność względna powietrza 25...85 % (bez kondensacji pary wodnej)

 

Wymiary zewnętrzne:


- szerokość 112 mm
- wysokość 150 mm
- głębokość 51 mm


- waga: 345 g

 

Warianty hydrauliczne

 

Schemat nr 1
Ładowanie zasobnika cwu kolektorem słonecznym.

Schemat nr 2
Ładowanie zasobnika cwu kolektorem słonecznym z odczytem temperatury w górnej części zbiornika

Schemat nr 3
Ładowanie zasobnika cwu kolektorem słonecznym z baypasem

 Schemat nr 4
Ładowanie zasobnika kolektorami z obiegiem grzewczym

Schemat nr 5
Ładowanie zasobnika poprzez dwie wężownice (dwie strefy ładowania zbiornika)

 Schemat nr 6
Ładowanie zasobnika poprzez wymiennik ciepła

Schemat nr 7
Ładowanie zasobnika za pomocą 2 kolektorów z wykorzystaniem zaworu trójdrogowego (najczęściej wschód-zachód)

Schemat nr 8
Ładowanie zasobnika za pomocą 2 kolektorów z wykorzystaniem drugiej pompy (najczęściej wschód-zachód)

Schemat nr 9
Ładowanie 2 zasobników z wykorzystaniem zaworu trójdrogowego

 Schemat nr 10
Ładowanie 2 zasobników połączonych równolegle z wykorzystaniem drugiej pompy

 Schemat nr 11
Ładowanie 2 zasobników połączonych szeregowo z wykorzystaniem dwóch pomp

Schemat nr 12
Ładowanie basenu z wykorzystaniem wymiennika ciepła

Schemat nr 13
Ładowanie zasobnika a następnie basenu za pomocą zaworu trójdrożnego i wymiennika ciepła


Stacja solarna

Grupa solarna z pompą obiegową Grundfos, w pełni zmontowana i przetestowana, składa się z:


POWRÓT:

 • Przepływomierz pozwalający na regulację przepływu z zaworami napełniającymi i opróżniającymi.
 • Pompa obiegowa Grundfos.
 • 3-drogowy zawór kulowy z kołnierzem i z zaworem zwrotnym 10 mbar (w koniecznym przypadku istnieje możliwość wyłączenia zaworu zwrotnego poprzez jego ręczne odkręcenie o 45° zgodnie z ruchem wskazówek zegara) wyposażonym we wbudowany termometr (kolor niebieski, zakres 0°C-120°C).
 • Grupa bezpieczeństwa z zaworem bezpieczeństwa (6 bar) i manometrem (0-10 bar) wraz z króćcem przyłączeniowym do naczynia wzbiorczego 3/4’’.


ZASILANIE:

 • Zawór kulowy ze złączką i zaworem zwrotnym 10 mbar (w koniecznym przypadku istnieje możliwość wyłączenia zaworu zwrotnego poprzez jego ręczne odkręcenie o 45° zgodnie z ruchem wskazówek zegara) wyposażonym we wbudowany termometr (kolor czerwony, zakres 0°C-120°C).
 • Przedłużenie drogi zasilania z zakończeniem.Zalety

 • odpowietrzacz
 • kompaktowa gotowa do montażu stacja solarna
 • krótka wysokość konstrukcyjna 350mm
 • zastosowanie standardowych pomp obiegowych.
 • pompa z fabrycznym okablowaniem
 • elementy zabezpieczające takie jak manometr, zawór bezpieczeństwa i zawory kryzujące
 • mocowanie do ściany łącznie z kablem sieciowym
 • ogranicznik przepływu ustawiony pod kątem 45°.
 • termometry umożliwiające pomiar temperatury czynnika solarnego po powrocie i zasilaniu
 • izolacja EPP (polipropylen spieniony), korzystna przy transporcie

 

Łatwy samodzielny montaż przy pomocy wsporników. Osiągnięcie określonego przepływu zależy od zaworu instalacyjnego i wyboru pompy i rozpoczyna się od najniższego poziomu. Armatura pracuje według zasady „dwóch komór”, co stanowi zaletę, że przepływ nie odbywa się bezpośrednio przez przepływomierz, co gwarantuje bezpieczne użytkowanie. Stacja przyłączona jest przy pomocy 22mm połączeń gwintowych, które w zależności od potrzeby mogą być zredukowane.


Naczynie wzbiorcze DS

Ciśnieniowe naczynie przeponowe zabezpiecza instalację solarną w momencie zwiększenia objętości płynu solarnego w systemie. Zasada i funkcja działania ciśnieniowego naczynia przeponowego umożliwia:

- wyrównanie zmian rozszerzalności cieplnej płynu solarnego w układach grzewczych bez jego ubytków
- utrzymanie ciśnienia płynu solarnego układów grzewczych na określonym poziomie
- optymalizację warunków do rozprowadzenia ciepła bez strat
- samoczynne uzupełnianie płynu solarnego w układzie grzewczym w przypadku ubytków poprzez drobne nieszczelności


Płyn Solarny

Płyn do kolektorów słonecznych produkowane są na bazie nietoksycznego glikolu propylenowego.

Płyn zapewnia ochronę instalacji przed niskimi temperaturami, procesami korozji i kawitacji. Zabezpieczają układ przed powstawaniem osadów i rozwojem życia mikrobiologicznego. Nie zawierają fosforanów, azotanów, krzemianów i boranów. Są praktycznie neutralne wobec większości uszczelnień z tworzyw sztucznych, spawów i lutów stosowanych w instalacjach. Posiadają dobre parametry termodynamiczne i lepkościowe. Zawierają środki stabilizujące odczyn pH oraz antypieniacze.


SCHEMAT INSTALACJI SOLARNEJ ZE ZBIORNIKIEM DWUWĘŻOWNICOWYM

Zestaw ze zbiornikiem  2 wężownice ( dolna-solarna, górna - kotłowa) przystosowane są do współpracy z dowolnym kotłem c.o
Zestawy ze zbiornikam 1 wężownica wycenione są indywidualnie.

Podstawowe założenia do doboru zestawów solarnych:

1.Temperatura c.w.u: 50 ̊C - 65 ̊C ;

2.Zapotrzebowanie dobowe dla jednego użytkownika : 50 l c.w.u.

3.Pojemność zbiornika c.w.u. na jednego użytkownika 50 do 75 l;

4. Średnioroczne pokrycie zapotrzebowania na energię dla c.w.u. z kolektorów: 60% do 70%