Sterowniki

STEROWNIKI FIRMY NOWOSOLARSterownik PK-19

PK-20 z wyświetlaczem sterowanie pompą C.O.

PK-21 sterowanie pompą C.W.U.

PK-20/2P sterowanie pompą C.O. i pompą C.W.U.

PK-22 sterowanie wentylatorem i pompą C.O.

PK-22 LUX obudowa nakotłowa

Sterownik PK-16 z ekranem dotykowym

PK- 22 PID sterowanie wentylatorem i pompą C.O.

Sterownik PK-06

PK-23 sterowanie wentylatory, pompą C.O. i C.W.U.

PK-23 PID sterowanie nadmuchem, pompą c.o. i c.w.u.

PK-35 PID sterowanie podajnikiem, nadmuchem, pompą C.O. i C.W.U.

Sterownik PK-40 do kotłów z podajnikiem

Sterownik PK-19

Sterownik PK-19

Sterownik PK-19 jest  przeznaczony do sterownia pompą obiegową centralnego ogrzewania. Urządzenie załącza pompę w zależności od ustawionej temperatury. Np. Jeżeli ustawimy temperaturę na 40 stopni Celsjusza, to pompa przy tej temperaturze zacznie pracować. Natomiast kiedy temperatura spadnie poniżej zadanej pompa zostanie wyłączona.

Instrukcja

 


PK-20 z wyświetlaczem sterowanie pompą C.O.

Sterownik PK-20 z wyświetlaczem posiada funkcję "antystop" Przeznaczyony jest do sterowania pompą obiegową wody c.o. zadaniem tego regulatora jest załączanie pompy, jeśli temperatura przekroczy zadaną wartość oraz wyłączenie jej, jeśli kocioł wychłodzi się (np. wskutek wygaszenia). Zapobiega to niepotrzebnemu działaniu pompy, co pozwala zaoszczędzić energię elektryczną, jak i przedłuża żywotność pompy. Dzięki temu wzrasta jej niezawodność i maleją koszty związane z eksploatacją.

 

Instrukcja


PK-21 sterowanie pompą C.W.U.

Sterownik PK-21 przeznaczony jest do sterowania pompą obiegową wody c.o. lub c.w.u. Posiada parametr załączania i wyłączania pompy. Sterownik posiada funkcję "antystop".

 

Instrukcja


PK-20/2P sterowanie pompą C.O. i pompą C.W.U.

Regulator PK-20/2P przeznaczony jest do sterowania pompą obiegu wody c.o i cwu. Zadaniem regulatora jest załączanie i wyłączanie pomp przy zadanej temperaturze oraz wyłączanie jej, jeśli kocioł wychłodzi się (np. wskutek wygaszenia). Zapobiega to niepotrzebnemu działaniu pomp, co pozwala zaoszczędzić energię elektryczną, jak i przedłuża żywotność pompy. Dzięki temu wzrasta jej niezawodność i maleją koszty związane z eksploatacją. Regulator PK-20/2P posiada funkcję „antystop”.

 

Instrukcja


PK-22 sterowanie wentylatorem i pompą C.O.

Sterownik PK-22 steruje pompą obiegową instalacji centralnego ogrzewania i wentylatorem nadmuchowym (z regulacją obrotów). Posiada funkcję przedmuchu – powyżej temperatury zadanej wentylator załączany jest co pewien czas ( sterownik sam dostosowuje czas przedmuchu, jak również między przedmuchami – funkcja ekonomiczna) Posiada funkcję ustawiania pompy obiegowej instalacji centralnego ogrzewania. Gdy następuje wypalenie w kotle c.o. i temperatura nie wzrasta przez 25 minut następuje wyłączenie wentylatora nadmuchowego – funkcja oszczędnościowa.

 

Instrukcja

Instrukcja UKRAINA


PK-22 LUX obudowa nakotłowa

Sterownik PK-22 steruje pompą obiegową instalacji centralnego ogrzewania i wentylatorem nadmuchowym (z regulacją obrotów). Posiada funkcję przedmuchu – powyżej temperatury zadanej wentylator załączany jest co pewien czas ( sterownik sam dostosowuje czas przedmuchu, jak również między przedmuchami – funkcja ekonomiczna) Posiada funkcję ustawiania pompy obiegowej instalacji centralnego ogrzewania. Gdy następuje wypalenie w kotle c.o. i temperatura nie wzrasta przez 25 minut następuje wyłączenie wentylatora nadmuchowego – funkcja oszczędnościowa.


Sterownik PK-16 z ekranem dotykowym

Sterownik PK-16 steruje pompą c.o. i wentylatorem nadmuchowym. Posiada pracę ręczną poniżej 30 stopni C, którą włącza się przy rozpalaniu. Po osiągnięciu przez kocioł temperatury 30 stopni C, sterownik przechodzi w pracę automatyczną. Sterownik posiada 6 stopni nadmuchu wentylatora. Posiada również kalibrację czujnika temperatury. W przypadku wskazywania niedokładnej temperatury przez sterownik, można ustawić dokładny odczyt (kalibracja od -5 stopni do +5 stopni). Załączanie pompy c.o. odbywa się od minimum 30 stopni C.

 

Instrukcja


PK- 22 PID sterowanie wentylatorem i pompą C.O.

Regulator PK-22 PID

Regulator PK-22 PID obsługuje pompę c.o. i wentylator nadmuchowy. Standardowy regulator tego typu załącza wentylator pełną mocą i wyłącza go po osiągnięciu zadanej temperatury na kotle. Powoduje to wzrost temperatury na kotle siłą grawitacji nawet do kilkunastu stopni Celsjusza powyżej temperatury zadanej. Regulator PK-22 PID ma oprogramowanie powodujące zmniejszanie siły nadmuchu wentylatora wraz ze zbliżaniem się temperatury kotła do temperatury zadanej na kotle. To powoduje znaczne zmniejszenie ilości spalanego opału i stabilizację temperatury na kotle. Regulator PK-22 PID posiada możliwość doboru minimalnych i maksymalnych obrotów dmuchawy. To powoduje, że regulator PK-22 PID współpracuje z każdym rodzajem wentylatora. Poza tym istnieje możliwość doboru algorytmu PID w zależności od spalanego opału (inaczej dla węgla, inaczej dla miału). Wszystkie te możliwości czynią regulator PK-22 PID jednym z najlepszych w swojej klasie.

 

Instrukcja


Sterownik PK-06

Sterownik PK-06

Sterownik PK-06 steruje pompą c.o. i wentylatorem nadmuchowym. Posiada pracę ręczną poniżej 30 stopni C, którą włącza się przy rozpalaniu. Po osiągnięciu przez kocioł temperatury 30 stopni C, sterownik przechodzi w pracę automatyczną. Sterownik posiada 6 stopni nadmuchu wentylatora, funkcję przedmuchu. Posiada również kalibrację czujnika temperatury. W przypadku wskazywania niedokładnej temperatury przez sterownik, można ustawić dokładny odczyt (kalibracja od -5 stopni do +5 stopni). Załączanie pompy c.o. odbywa się od minimum 30 stopni C.

 


PK-23 sterowanie wentylatory, pompą C.O. i C.W.U.

Regulator PK-23 steruje pompą obiegową instalacji centralnego ogrzewania, pompą obiegową ciepłej wody użytkowej i wentylatorem nadmuchowym (z regulacją obrotów). Posiada funkcję przedmuchu – powyżej temperatury zadanej wentylator załączany jest co pewien czas ( sterownik sam dostosowuje czas przedmuchu, jak również między przedmuchami – funkcja ekonomiczna) Ustawienia pompy obiegowej instalacji centralnego ogrzewania są całkowicie niezależne od ustawień pompy ciepłej wody użytkowej – funkcja letnia. Gdy następuje wypalenie w kotle c.o. i temperatura nie wzrasta przez 25 minut następuje wyłączenie wentylatora nadmuchowego – funkcja oszczędnościowa.

Instrukcja


PK-23 PID sterowanie nadmuchem, pompą c.o. i c.w.u.

Regulator PK-23 PID

Regulator PK-23 PID obsługuje pompę c.o., pompę c.w.u. i wentylator nadmuchowy. Standardowy regulator tego typu załącza wentylator pełną mocą i wyłącza go po osiągnięciu zadanej temperatury na kotle. Powoduje to wzrost temperatury na kotle siłą grawitacji nawet do kilkunastu stopni Celsjusza powyżej temperatury zadanej. Regulator PK-23 PID ma oprogramowanie powodujące zmniejszanie siły nadmuchu wentylatora wraz ze zbliżaniem się temperatury kotła do temperatury zadanej na kotle. To powoduje znaczne zmniejszenie ilości spalanego opału i stabilizację temperatury na kotle. Regulator PK-23 PID posiada możliwość doboru minimalnych i maksymalnych obrotów dmuchawy. To powoduje, że regulator PK-23 PID współpracuje z każdym rodzajem wentylatora. Poza tym istnieje możliwość doboru algorytmu PID w zależności od spalanego opału (inaczej dla węgla, inaczej dla miału). Nie bez znaczenia jest fakt pracy pompy c.w.u. tylko i wyłącznie wtedy, gdy na kotle jest wyższa temperatura niż w zbiorniku c.w.u. Uniemożliwia to wychładzanie zbiornika c.w.u. w przypadku wygaszenia pieca. Wszystkie te możliwości czynią regulator PK-23 PID jednym z najlepszych w swojej klasie.

 

Instrukcja


PK-35 PID sterowanie podajnikiem, nadmuchem, pompą C.O. i C.W.U.

Sterownik PK-35 PID przeznaczony jest do pracy z kotłami c.o.  Steruje pracą: podajnika, nadmuchu, pompą C.O. oraz C.W.U. Posiada możliwość załączania funkcji PID. Sterowanie kotłem odbywa się z pętlą histerezy. Sterownik posiada kilka trybów pracy pomp, np. funkcja letnia, priorytet bojlera, stała pompa C.O. co pozwala dostosować pracę kotła do aktualnych potrzeb. Jest możliwość sterowania tygodniowego. W zadanych przedziałach czasowych jest ustawiana temperatura zadana na kotle. Zastosowano również funkcje przywracającą ustawienia serwisowe.

Instrukcja PK-35 PID


Sterownik PK-40 do kotłów z podajnikiem

STEROWNIK PK-40

Sterownik  PK- 40 to nowoczesny regulator przeznaczony do sterowania – PODAJNIKIEM - DMUCHAWĄ - POMPĄ C.O. - POMPĄ CWU Regulator charakteryzuje prosta obsługa i niezawodność.

FUNKCJE sterownika:

1. Zmiana temperatury zadanej bez wchodzenia w menu od razu klawiszami +,-

2. BARDZO ŁATWY W OBSŁUDZE

3. Priorytet cwu, tryb lato oraz możliwość wyłączenia pompy cwu jeśli instalacja nie jest w nią wyposażona.

4. Rozbudowane menu serwisowe dla instalatorów

5. Pamięć funkcji podczas braku zasilania

6. Anty-stop funkcja zapobiega zastaniu pompy w sezonie letnim

7. Anty-zamarzanie zabezpieczenie przed przymarzaniem instalacji

 

Instrukcja