Nasza oferta

Sterowniki

Zestawy solarne

Zbiorniki C.W.U.

Wentylatory nadmuchowe

 

 

 

KOCIOŁ NOWOSOLAR MUSTANG 1

15 kW


 Kocioł MUSTANG 1 znajdują zastosowanie głównie w wodnych instalacjach centralnego ogrzewania domów jedno- i wielorodzinnych, małych pawilonach handlowych bądź usługowych, warsztatach rzemieślniczych, garażach itp. Przy zastosowaniu wymiennika ciepła mogą służyć do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Kocioł MUSTANG 1 należą do grupy stałopalnych kotłów wodnych, stalowych, niskotemperaturowych i jako takie nie podlegają rejestracji w Rejonowym Urzędzie Dozoru Technicznego. Kotły Mustang mogą być zastosowane wyłącznie w instalacjach wodnych centralnego ogrzewania grawitacyjnych lub z obiegiem wymuszonym systemu otwartego, posiadających zabezpieczenia zgodne z wymaganiami PN-91/B-02413 dotyczącymi zabezpieczeń ogrzewań wodnych systemu otwartego. Najwyższa temperatura wody w kotle nie może przekroczyć 95o C. Paliwem podstawowym do opalania kocioł MUSTANG 1 jest węgiel kamienny do celów energetycznych sortymentu groszek lub orzech o wartości opałowej Wd-26 Mj/kg, o własnościach określonych w PN-82/G-9700 I-3. Paliwami zastępczymi do opalania kotłów Mustang są węgiel brunatny, drewno i jego odpady, mieszanki węgla z koksem, węgiel kamienny innych sortymentów, mieszanki węgla z miałem itp. Należy stosować paliwo suche. Przy zastosowaniu paliw zastępczych należy się liczyć ze zmianą wydajności cieplnej kotła, w przybliżeniu proporcjonalnym do zmiany kaloryczności paliwa, a także ze zwiększeniem, zwłaszcza przy mniej szlachetnych odmianach węgla kamiennego, nakładów pracy przy utrzymaniu kotła w należytej (dla jego prawidłowej pracy) czystości. Ponadto opalanie kotła samym koksem może spowodować wypaczanie kształtu rusztowin żeliwnych. Podstawą doboru kotła do instalacji centralnego ogrzewania jest bilans cieplny ogrzewanego budynku sporządzony zgodnie z PN-B-03406: 1994 „Obliczanie zapotrzebowania ciepła pomieszczeń o kubaturze do 600 m3”. Moc znamionowa kotła powinna być w przybliżeniu równa obliczeniowemu zapotrzebowaniu ciepła do ogrzania budynku. Jest to ilość ciepła (która nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych – temperatura otoczenia w granicach minus 20o C) jest potrzebna do zapewnienia komfortu cieplnego w ogrzewanych pomieszczeniach eksploatując kocioł z mocą nominalną. Podstawą doboru kotła powinien być bilans cieplny obiektu sporządzony przez uprawnionego audytora. Opis techniczny kotła Kotły grzewcze MUSTANG 1 to konstrukcja panelowa lub panelowo-rurowa górnego spalania o wydłużonej drodze oddawania ciepła przez spaliny. Kotły produkowane są jako konstrukcja gięto-spawana. Materiał podstawowy stanowi atestowana blacha kotłowa P265GH o grubości 6 mm, wymiennik spawany jest elektrycznie w osłonie gazów szlachetnych, powierzchnie boczne wzmacniane są kołkami spinającymi. Panele usytuowane są w taki sposób, aby czyszczenie ich było wygodne. Ruszt stanowią pojedyncze, odlewane rusztowiny żeliwne. Ruszta żeliwne są układane w sposób luźny, przewidujący ich zwiększenie objętości wskutek znacznej rozszerzalności termicznej żeliwa. Nagrzane w procesie palenia ruszta, dodatkowo nagrzewają powietrze do spalania (doprowadzone przez drzwiczki paleniskowo-popielnikowe pod ruszt) czyniąc proces spalania efektywniejszym. W ramie dolnych drzwiczek na wysokości paleniska umieszczony jest ruszt pionowy zabezpieczający przed wysuwaniem się rozżarzonego paliwa z paleniska przy otwarciu tychże drzwiczek. Kotły posiadają drzwiczki uszczelnione sznurem bezazbestowym, wyposażone są w ekrany ogniowe. Górne drzwiczki wyczystkowe dają bezpośredni dostęp do powierzchni ogrzewalnych kotła, pozwalając w łatwy sposób je czyścić. Środkowe drzwiczki zasypowe służą do zasypywania paliwa do komory paleniskowej kotła. Powiększona powierzchnia drzwiczek zasypowych znacznie ułatwia zasyp paliwa. Dolne drzwiczki paleniskowo-popielnikowe są wspólne dla paleniska i popielnika. W drzwiczkach znajduje się przepustnica powietrza pierwotnego sterująca procesem spalania.

 

 

ZALETY KOTŁA

- Wysoka trwałość

- Łatwe czyszczenie

- Duża komora zasypowa

- 4 letnia gwarancja

- Możliwość zamontowania miarkownika ciągu lub wentylatora nadmuchowego

- Niezawodność

 

 

KOCIOŁ NOWOSOLAR MUSTANG 1    

 20 kW


Kocioł MUSTANG 1 znajduje zastosowanie głównie w wodnych instalacjach centralnego ogrzewania domów jedno- i wielorodzinnych, małych pawilonach handlowych bądź usługowych, warsztatach rzemieślniczych, garażach itp. Przy zastosowaniu wymiennika ciepła mogą służyć do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Kocioł MUSTANG 1 należy do grupy stałopalnych kotłów wodnych, stalowych, niskotemperaturowych i jako taki nie podlega rejestracji w Rejonowym Urzędzie Dozoru Technicznego. Kocioł Mustang 1 może być zastosowany wyłącznie w instalacjach wodnych centralnego ogrzewania grawitacyjnych lub z obiegiem wymuszonym systemu otwartego, posiadających zabezpieczenia zgodne z wymaganiami PN-91/B-02413 dotyczącymi zabezpieczeń ogrzewań wodnych systemu otwartego. Najwyższa temperatura wody w kotle nie może przekroczyć 95o C. Paliwem podstawowym do opalania kotła MUSTANG 1 jest węgiel kamienny do celów energetycznych sortymentu groszek lub orzech o wartości opałowej Wd-26 Mj/kg, o własnościach określonych w PN-82/G-9700 I-3. Paliwami zastępczymi do opalania kotła Mustang 1 są węgiel brunatny, drewno i jego odpady, mieszanki węgla z koksem, węgiel kamienny innych sortymentów, mieszanki węgla z miałem itp. Należy stosować paliwo suche. Przy zastosowaniu paliw zastępczych należy się liczyć ze zmianą wydajności cieplnej kotła, w przybliżeniu proporcjonalnym do zmiany kaloryczności paliwa, a także ze zwiększeniem, zwłaszcza przy mniej szlachetnych odmianach węgla kamiennego, nakładów pracy przy utrzymaniu kotła w należytej (dla jego prawidłowej pracy) czystości. Ponadto opalanie kotła samym koksem może spowodować wypaczanie kształtu rusztowin żeliwnych. Podstawą doboru kotła do instalacji centralnego ogrzewania jest bilans cieplny ogrzewanego budynku sporządzony zgodnie z PN-B-03406: 1994 „Obliczanie zapotrzebowania ciepła pomieszczeń o kubaturze do 600 m3”. Moc znamionowa kotła powinna być w przybliżeniu równa obliczeniowemu zapotrzebowaniu ciepła do ogrzania budynku. Jest to ilość ciepła (która nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych – temperatura otoczenia w granicach minus 20o C) jest potrzebna do zapewnienia komfortu cieplnego w ogrzewanych pomieszczeniach eksploatując kocioł z mocą nominalną. Podstawą doboru kotła powinien być bilans cieplny obiektu sporządzony przez uprawnionego audytora. Opis techniczny kotła Kotły grzewcze MUSTANG 1 to konstrukcja panelowa lub panelowo-rurowa górnego spalania o wydłużonej drodze oddawania ciepła przez spaliny. Kotły produkowane są jako konstrukcja gięto-spawana. Materiał podstawowy stanowi atestowana blacha kotłowa P265GH o grubości 6 mm, wymiennik spawany jest elektrycznie w osłonie gazów szlachetnych, powierzchnie boczne wzmacniane są kołkami spinającymi. Panele usytuowane są w taki sposób, aby czyszczenie ich było wygodne. Ruszt stanowią pojedyncze, odlewane rusztowiny żeliwne. Ruszta żeliwne są układane w sposób luźny, przewidujący ich zwiększenie objętości wskutek znacznej rozszerzalności termicznej żeliwa. Nagrzane w procesie palenia ruszta, dodatkowo nagrzewają powietrze do spalania (doprowadzone przez drzwiczki paleniskowo-popielnikowe pod ruszt) czyniąc proces spalania efektywniejszym. W ramie dolnych drzwiczek na wysokości paleniska umieszczony jest ruszt pionowy zabezpieczający przed wysuwaniem się rozżarzonego paliwa z paleniska przy otwarciu tychże drzwiczek. Kotły posiadają drzwiczki uszczelnione sznurem bezazbestowym, wyposażone są w ekrany ogniowe. Górne drzwiczki wyczystkowe dają bezpośredni dostęp do powierzchni ogrzewalnych kotła, pozwalając w łatwy sposób je czyścić. Środkowe drzwiczki zasypowe służą do zasypywania paliwa do komory paleniskowej kotła. Powiększona powierzchnia drzwiczek zasypowych znacznie ułatwia zasyp paliwa. Dolne drzwiczki paleniskowo-popielnikowe są wspólne dla paleniska i popielnika. W drzwiczkach znajduje się przepustnica powietrza pierwotnego sterująca procesem spalania.

 

 

ZALETY KOTŁA

- Wysoka trwałość

- Łatwe czyszczenie

- Duża komora zasypowa

- 4 letnia gwarancja

- Możliwość zamontowania miarkownika ciągu lub wentylatora nadmuchowego

- Niezawodność

 

 

KOCIOŁ NOWOSOLAR MUSTANG 1

 25 kW


Kocioł MUSTANG 1 znajduje zastosowanie głównie w wodnych instalacjach centralnego ogrzewania domów jedno- i wielorodzinnych, małych pawilonach handlowych bądź usługowych, warsztatach rzemieślniczych, garażach itp. Przy zastosowaniu wymiennika ciepła mogą służyć do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Kocioł MUSTANG 1 należy do grupy stałopalnych kotłów wodnych, stalowych, niskotemperaturowych i jako taki nie podlega rejestracji w Rejonowym Urzędzie Dozoru Technicznego. Kocioł Mustang 1 może być zastosowany wyłącznie w instalacjach wodnych centralnego ogrzewania grawitacyjnych lub z obiegiem wymuszonym systemu otwartego, posiadających zabezpieczenia zgodne z wymaganiami PN-91/B-02413 dotyczącymi zabezpieczeń ogrzewań wodnych systemu otwartego. Najwyższa temperatura wody w kotle nie może przekroczyć 95o C. Paliwem podstawowym do opalania kotła MUSTANG 1 jest węgiel kamienny do celów energetycznych sortymentu groszek lub orzech o wartości opałowej Wd-26 Mj/kg, o własnościach określonych w PN-82/G-9700 I-3. Paliwami zastępczymi do opalania kotła Mustang 1 są węgiel brunatny, drewno i jego odpady, mieszanki węgla z koksem, węgiel kamienny innych sortymentów, mieszanki węgla z miałem itp. Należy stosować paliwo suche. Przy zastosowaniu paliw zastępczych należy się liczyć ze zmianą wydajności cieplnej kotła, w przybliżeniu proporcjonalnym do zmiany kaloryczności paliwa, a także ze zwiększeniem, zwłaszcza przy mniej szlachetnych odmianach węgla kamiennego, nakładów pracy przy utrzymaniu kotła w należytej (dla jego prawidłowej pracy) czystości. Ponadto opalanie kotła samym koksem może spowodować wypaczanie kształtu rusztowin żeliwnych. Podstawą doboru kotła do instalacji centralnego ogrzewania jest bilans cieplny ogrzewanego budynku sporządzony zgodnie z PN-B-03406: 1994 „Obliczanie zapotrzebowania ciepła pomieszczeń o kubaturze do 600 m3”. Moc znamionowa kotła powinna być w przybliżeniu równa obliczeniowemu zapotrzebowaniu ciepła do ogrzania budynku. Jest to ilość ciepła (która nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych – temperatura otoczenia w granicach minus 20o C) jest potrzebna do zapewnienia komfortu cieplnego w ogrzewanych pomieszczeniach eksploatując kocioł z mocą nominalną. Podstawą doboru kotła powinien być bilans cieplny obiektu sporządzony przez uprawnionego audytora. Opis techniczny kotła Kotły grzewcze MUSTANG 1 to konstrukcja panelowa lub panelowo-rurowa górnego spalania o wydłużonej drodze oddawania ciepła przez spaliny. Kotły produkowane są jako konstrukcja gięto-spawana. Materiał podstawowy stanowi atestowana blacha kotłowa P265GH o grubości 6 mm, wymiennik spawany jest elektrycznie w osłonie gazów szlachetnych, powierzchnie boczne wzmacniane są kołkami spinającymi. Panele usytuowane są w taki sposób, aby czyszczenie ich było wygodne. Ruszt stanowią pojedyncze, odlewane rusztowiny żeliwne. Ruszta żeliwne są układane w sposób luźny, przewidujący ich zwiększenie objętości wskutek znacznej rozszerzalności termicznej żeliwa. Nagrzane w procesie palenia ruszta, dodatkowo nagrzewają powietrze do spalania (doprowadzone przez drzwiczki paleniskowo-popielnikowe pod ruszt) czyniąc proces spalania efektywniejszym. W ramie dolnych drzwiczek na wysokości paleniska umieszczony jest ruszt pionowy zabezpieczający przed wysuwaniem się rozżarzonego paliwa z paleniska przy otwarciu tychże drzwiczek. Kotły posiadają drzwiczki uszczelnione sznurem bezazbestowym, wyposażone są w ekrany ogniowe. Górne drzwiczki wyczystkowe dają bezpośredni dostęp do powierzchni ogrzewalnych kotła, pozwalając w łatwy sposób je czyścić. Środkowe drzwiczki zasypowe służą do zasypywania paliwa do komory paleniskowej kotła. Powiększona powierzchnia drzwiczek zasypowych znacznie ułatwia zasyp paliwa. Dolne drzwiczki paleniskowo-popielnikowe są wspólne dla paleniska i popielnika. W drzwiczkach znajduje się przepustnica powietrza pierwotnego sterująca procesem spalania.

 

 

ZALETY KOTŁA

- Wysoka trwałość

- Łatwe czyszczenie

- Duża komora zasypowa

- 4 letnia gwarancja

- Możliwość zamontowania miarkownika ciągu lub wentylatora nadmuchowego

- Niezawodność

 

 

KOCIOŁ NOWOSOLAR MUSTANG 2 - 15 kW

 

Kocioł MUSTANG 2 znajdują zastosowanie głównie w wodnych instalacjach centralnego ogrzewania domów jedno- i wielorodzinnych, małych pawilonach handlowych bądź usługowych, warsztatach rzemieślniczych, garażach itp. Przy zastosowaniu wymiennika ciepła mogą służyć do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Kocioł MUSTANG 2 należy do grupy stałopalnych kotłów wodnych, stalowych, niskotemperaturowych i jako takie nie podlegają rejestracji w Rejonowym Urzędzie Dozoru Technicznego. Kocioł Mustang 2 może być zastosowany wyłącznie w instalacjach wodnych centralnego ogrzewania grawitacyjnych lub z obiegiem wymuszonym systemu otwartego, posiadających zabezpieczenia zgodne z wymaganiami PN-91/B-02413 dotyczącymi zabezpieczeń ogrzewań wodnych systemu otwartego. Najwyższa temperatura wody w kotle nie może przekroczyć 95o C. Paliwem podstawowym do opalania kotła MUSTANG 2 jest węgiel kamienny do celów energetycznych sortymentu groszek lub orzech o wartości opałowej Wd-26 Mj/kg, o własnościach określonych w PN-82/G-9700 I-3. Paliwami zastępczymi do opalania kotła Mustang 2 jest węgiel brunatny, drewno i jego odpady, mieszanki węgla z koksem, węgiel kamienny innych sortymentów, mieszanki węgla z miałem itp. Należy stosować paliwo suche. Przy zastosowaniu paliw zastępczych należy się liczyć ze zmianą wydajności cieplnej kotła, w przybliżeniu proporcjonalnym do zmiany kaloryczności paliwa, a także ze zwiększeniem, zwłaszcza przy mniej szlachetnych odmianach węgla kamiennego, nakładów pracy przy utrzymaniu kotła w należytej (dla jego prawidłowej pracy) czystości. Podstawą doboru kotła do instalacji centralnego ogrzewania jest bilans cieplny ogrzewanego budynku sporządzony zgodnie z PN-B-03406: 1994 „Obliczanie zapotrzebowania ciepła pomieszczeń o kubaturze do 600 m3”. Moc znamionowa kotła powinna być w przybliżeniu równa obliczeniowemu zapotrzebowaniu ciepła do ogrzania budynku. Jest to ilość ciepła (która nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych – temperatura otoczenia w granicach minus 20o C) jest potrzebna do zapewnienia komfortu cieplnego w ogrzewanych pomieszczeniach eksploatując kocioł z mocą nominalną. Podstawą doboru kotła powinien być bilans cieplny obiektu sporządzony przez uprawnionego audytora. Opis techniczny kotła Kocioł grzewczy MUSTANG 2 to konstrukcja panelowa lub panelowo-rurowa górnego spalania o wydłużonej drodze oddawania ciepła przez spaliny. Kotły produkowane są jako konstrukcja gięto-spawana. Materiał podstawowy stanowi atestowana blacha kotłowa P265GH o grubości 6 mm, wymiennik spawany jest elektrycznie w osłonie gazów szlachetnych, powierzchnie boczne wzmacniane są kołkami spinającymi. Panele usytuowane są w taki sposób, aby czyszczenie ich było wygodne. Kocioł Mustang 2 posiada ruszt wodny, który jest spawany. W ramie dolnych drzwiczek na wysokości paleniska umieszczony jest ruszt pionowy zabezpieczający przed wysuwaniem się rozżarzonego paliwa z paleniska przy otwarciu tychże drzwiczek. Kocioł posiada drzwiczki uszczelnione sznurem bezazbestowym, wyposażonym w ekrany ogniowe. Górne drzwiczki wyczystkowe dają bezpośredni dostęp do powierzchni ogrzewalnych kotła, pozwalając w łatwy sposób je czyścić. Środkowe drzwiczki zasypowe służą do zasypywania paliwa do komory paleniskowej kotła. Powiększona powierzchnia drzwiczek zasypowych znacznie ułatwia zasyp paliwa. Dolne drzwiczki paleniskowo-popielnikowe są wspólne dla paleniska i popielnika. W drzwiczkach znajduje się przepustnica powietrza pierwotnego sterująca procesem spalania.

 

Kocioł MUSTANG 2 posiada mechaniczny ruszt ruchomy do odpopielania rusztowin wodnych.

 

 

KOCIOŁ NOWOSOLAR MUSTANG 2 - 20 kW

 

Kocioł MUSTANG 2 znajdują zastosowanie głównie w wodnych instalacjach centralnego ogrzewania domów jedno- i wielorodzinnych, małych pawilonach handlowych bądź usługowych, warsztatach rzemieślniczych, garażach itp. Przy zastosowaniu wymiennika ciepła mogą służyć do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Kocioł MUSTANG 2 należy do grupy stałopalnych kotłów wodnych, stalowych, niskotemperaturowych i jako takie nie podlegają rejestracji w Rejonowym Urzędzie Dozoru Technicznego. Kocioł Mustang 2 może być zastosowany wyłącznie w instalacjach wodnych centralnego ogrzewania grawitacyjnych lub z obiegiem wymuszonym systemu otwartego, posiadających zabezpieczenia zgodne z wymaganiami PN-91/B-02413 dotyczącymi zabezpieczeń ogrzewań wodnych systemu otwartego. Najwyższa temperatura wody w kotle nie może przekroczyć 95o C. Paliwem podstawowym do opalania kotła MUSTANG 2 jest węgiel kamienny do celów energetycznych sortymentu groszek lub orzech o wartości opałowej Wd-26 Mj/kg, o własnościach określonych w PN-82/G-9700 I-3. Paliwami zastępczymi do opalania kotła Mustang 2 jest węgiel brunatny, drewno i jego odpady, mieszanki węgla z koksem, węgiel kamienny innych sortymentów, mieszanki węgla z miałem itp. Należy stosować paliwo suche. Przy zastosowaniu paliw zastępczych należy się liczyć ze zmianą wydajności cieplnej kotła, w przybliżeniu proporcjonalnym do zmiany kaloryczności paliwa, a także ze zwiększeniem, zwłaszcza przy mniej szlachetnych odmianach węgla kamiennego, nakładów pracy przy utrzymaniu kotła w należytej (dla jego prawidłowej pracy) czystości. Podstawą doboru kotła do instalacji centralnego ogrzewania jest bilans cieplny ogrzewanego budynku sporządzony zgodnie z PN-B-03406: 1994 „Obliczanie zapotrzebowania ciepła pomieszczeń o kubaturze do 600 m3”. Moc znamionowa kotła powinna być w przybliżeniu równa obliczeniowemu zapotrzebowaniu ciepła do ogrzania budynku. Jest to ilość ciepła (która nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych – temperatura otoczenia w granicach minus 20o C) jest potrzebna do zapewnienia komfortu cieplnego w ogrzewanych pomieszczeniach eksploatując kocioł z mocą nominalną. Podstawą doboru kotła powinien być bilans cieplny obiektu sporządzony przez uprawnionego audytora.

Opis techniczny kotła

Kocioł grzewczy MUSTANG 2 to konstrukcja panelowa lub panelowo-rurowa górnego spalania o wydłużonej drodze oddawania ciepła przez spaliny. Kotły produkowane są jako konstrukcja gięto-spawana. Materiał podstawowy stanowi atestowana blacha kotłowa P265GH o grubości 6 mm, wymiennik spawany jest elektrycznie w osłonie gazów szlachetnych, powierzchnie boczne wzmacniane są kołkami spinającymi. Panele usytuowane są w taki sposób, aby czyszczenie ich było wygodne. Kocioł Mustang 2 posiada ruszt wodny, który jest spawany. W ramie dolnych drzwiczek na wysokości paleniska umieszczony jest ruszt pionowy zabezpieczający przed wysuwaniem się rozżarzonego paliwa z paleniska przy otwarciu tychże drzwiczek. Kocioł posiada drzwiczki uszczelnione sznurem bezazbestowym, wyposażonym w ekrany ogniowe. Górne drzwiczki wyczystkowe dają bezpośredni dostęp do powierzchni ogrzewalnych kotła, pozwalając w łatwy sposób je czyścić. Środkowe drzwiczki zasypowe służą do zasypywania paliwa do komory paleniskowej kotła. Powiększona powierzchnia drzwiczek zasypowych znacznie ułatwia zasyp paliwa. Dolne drzwiczki paleniskowo-popielnikowe są wspólne dla paleniska i popielnika. W drzwiczkach znajduje się przepustnica powietrza pierwotnego sterująca procesem spalania.

Kocioł MUSTANG 2 posiada mechaniczny ruszt ruchomy do odpopielania rusztowin wodnych.

 

 

 

ZALETY KOTŁA


- Wysoka trwałość

- Łatwe czyszczenie

- Duża komora zasypowa

- 4 letnia gwarancja

- Możliwość zamontowania miarkownika ciągu lub wentylatora nadmuchowego

- Niezawodność

- Dodatkowe dysze napowietrzające (montaż wentylatora nadmuchowego od góry kotła)

- Wymiennik ciepła wykonany za atestowanej blachy kotłowej o grubości 6 mm

- Mechaniczny ruszt ruchomy do odpopielania rusztowin wodnych

- Ręczny mechanizm regulacji ciągu spalin

KOCIOŁ NOWOSOLAR MUSTANG 2 - 25 kW

 

Kocioł MUSTANG 2 znajdują zastosowanie głównie w wodnych instalacjach centralnego ogrzewania domów jedno- i wielorodzinnych, małych pawilonach handlowych bądź usługowych, warsztatach rzemieślniczych, garażach itp. Przy zastosowaniu wymiennika ciepła mogą służyć do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Kocioł MUSTANG 2 należy do grupy stałopalnych kotłów wodnych, stalowych, niskotemperaturowych i jako takie nie podlegają rejestracji w Rejonowym Urzędzie Dozoru Technicznego. Kocioł Mustang 2 może być zastosowany wyłącznie w instalacjach wodnych centralnego ogrzewania grawitacyjnych lub z obiegiem wymuszonym systemu otwartego, posiadających zabezpieczenia zgodne z wymaganiami PN-91/B-02413 dotyczącymi zabezpieczeń ogrzewań wodnych systemu otwartego. Najwyższa temperatura wody w kotle nie może przekroczyć 95o C. Paliwem podstawowym do opalania kotła MUSTANG 2 jest węgiel kamienny do celów energetycznych sortymentu groszek lub orzech o wartości opałowej Wd-26 Mj/kg, o własnościach określonych w PN-82/G-9700 I-3. Paliwami zastępczymi do opalania kotła Mustang 2 jest węgiel brunatny, drewno i jego odpady, mieszanki węgla z koksem, węgiel kamienny innych sortymentów, mieszanki węgla z miałem itp. Należy stosować paliwo suche. Przy zastosowaniu paliw zastępczych należy się liczyć ze zmianą wydajności cieplnej kotła, w przybliżeniu proporcjonalnym do zmiany kaloryczności paliwa, a także ze zwiększeniem, zwłaszcza przy mniej szlachetnych odmianach węgla kamiennego, nakładów pracy przy utrzymaniu kotła w należytej (dla jego prawidłowej pracy) czystości. Podstawą doboru kotła do instalacji centralnego ogrzewania jest bilans cieplny ogrzewanego budynku sporządzony zgodnie z PN-B-03406: 1994 „Obliczanie zapotrzebowania ciepła pomieszczeń o kubaturze do 600 m3”. Moc znamionowa kotła powinna być w przybliżeniu równa obliczeniowemu zapotrzebowaniu ciepła do ogrzania budynku. Jest to ilość ciepła (która nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych – temperatura otoczenia w granicach minus 20o C) jest potrzebna do zapewnienia komfortu cieplnego w ogrzewanych pomieszczeniach eksploatując kocioł z mocą nominalną. Podstawą doboru kotła powinien być bilans cieplny obiektu sporządzony przez uprawnionego audytora.

Opis techniczny kotła

Kocioł grzewczy MUSTANG 2 to konstrukcja panelowa lub panelowo-rurowa górnego spalania o wydłużonej drodze oddawania ciepła przez spaliny. Kotły produkowane są jako konstrukcja gięto-spawana. Materiał podstawowy stanowi atestowana blacha kotłowa P265GH o grubości 6 mm, wymiennik spawany jest elektrycznie w osłonie gazów szlachetnych, powierzchnie boczne wzmacniane są kołkami spinającymi. Panele usytuowane są w taki sposób, aby czyszczenie ich było wygodne. Kocioł Mustang 2 posiada ruszt wodny, który jest spawany. W ramie dolnych drzwiczek na wysokości paleniska umieszczony jest ruszt pionowy zabezpieczający przed wysuwaniem się rozżarzonego paliwa z paleniska przy otwarciu tychże drzwiczek. Kocioł posiada drzwiczki uszczelnione sznurem bezazbestowym, wyposażonym w ekrany ogniowe. Górne drzwiczki wyczystkowe dają bezpośredni dostęp do powierzchni ogrzewalnych kotła, pozwalając w łatwy sposób je czyścić. Środkowe drzwiczki zasypowe służą do zasypywania paliwa do komory paleniskowej kotła. Powiększona powierzchnia drzwiczek zasypowych znacznie ułatwia zasyp paliwa. Dolne drzwiczki paleniskowo-popielnikowe są wspólne dla paleniska i popielnika. W drzwiczkach znajduje się przepustnica powietrza pierwotnego sterująca procesem spalania.

Kocioł MUSTANG 2 posiada mechaniczny ruszt ruchomy do odpopielania rusztowin wodnych.

 

 

 

 

ZALETY KOTŁA

- Wysoka trwałość

- Łatwe czyszczenie

- Duża komora zasypowa

- 4 letnia gwarancja

- Możliwość zamontowania miarkownika ciągu lub wentylatora nadmuchowego

- Niezawodność

- Dodatkowe dysze napowietrzające (montaż wentylatora nadmuchowego od góry kotła)

- Wymiennik ciepła wykonany za atestowanej blachy kotłowej o grubości 6 mm

- Mechaniczny ruszt ruchomy do odpopielania rusztowin wodnych

- Ręczny mechanizm regulacji ciągu spalin

Kontakt

zobacz nas na mapie google

P.P.H.U Nowosolar Andrzej Noworyta
ul. Widokowa 75, Witkowice
32-650 Kęty

 

ADRES DO KORESPONDENCJI:

P.P.H.U. Nowosolar Andrzej Noworyta
Ul. Krakowska 91
32-650 Kęty

TELEFONY:

Biuro: 

Tel./fax. 033/845-01-22
tel. 033/845-12-74
GG: 4552855

Dział handlowy:

kom. 509-172-779  Andrzej Noworyta

kom. 509-172-774   Maria Grocholska

kom. 509-172-729   Łukasz Kaczkowski

Informacje o dofinansowaniu do kolektorów słonecznych:

kom. 509-172-774

tel. 33/845-01-22, 33/845-12-74

Pomoc techniczna:

509-172-779, 33/845-01-22

e-mail: nowosolar@interia.pl

O firmie

Firma Nowosolar rozpoczęła swą działalność 01.07.2004r.

Nasza działalność opiera się na produkcji, imporcie oraz eksporcie. Produkujemy wentylatory nadmuchowe i mikroprocesorowe regulatory temperatury wszelkiego typu do kotłów c.o. oraz zestawy kolektorów słonecznych.

Obsługujemy duże przedsiębiorstwa, hurtownie, sklepy. Współpracujemy również z instalatorami.

Nad produkcją regulatorów czuwa wyspecjalizowana kadra doświadczonych programistów, którzy potrafią zaprojektować oraz wykonać  każdy sterownik związany z techniką grzewczą, chłodnictwem, czy też klimatyzacją. Do produkcji zestawów solarnych stosujemy najlepsze i najbardziej zaawansowane technologicznie materiały, z dbałością o  wysoką jakość i trwałość naszych produktów.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży techniki grzewczej Firma Nowosolar osiągnęła główny priorytet- solidną i rzetelną obsługę.

 


Praca

 

Firma P.P.H.U Nowosolar producent  mikroprocesorowych regulatorów temperatury oraz wentylatorów nadmuchowych  poszukuje na terenie  Polski pracowników na stanowisko:


PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY


Do obowiązków kandydata będzie należało:
-aktywne poszukiwanie klientów, 
-dobór rozwiązania adekwatnego do oczekiwań i potrzeb klienta, 
-kompleksowa opieka nad klientem,
-raportowanie wyników pracy osoby odpowiedzialnej za działy handlowy.

Od kandydatów oczekujemy:
-doświadczenia w sprzedaży bezpośredniej, 
-komunikatywności, umiejętności rozmowy z klientem, 
-wysokich zdolności interpersonalnych oraz sprzedażowych, 
-kreatywności, 
-samodzielności w organizowaniu czasu pracy, inicjatywy w działaniu oraz konsekwencji w realizacji założeń, 
-własnego samochodu i prawa jazdy kat. B, 
-znajomość branży grzewczej lub instalacyjnej będzie dodatkowym atutem.

W zamian oferujemy:
-interesującą współpracę, 
-bardzo wysokie wynagrodzenie, podstawa + prowizja w 100% uzależniona od wyników pracy
-wsparcie merytoryczne, handlowe i szkoleniowe, 
-pracę w przyjaznym zespole.
-formę współpracy dostosowaną do indywidualnych preferencji. Możliwość współpracy w niepełnym wymiarze i połączenia jej z aktualnie prowadzoną działalnością.

 

Osoby zainteresowane pracą prosimy o kontakt telefoniczny bądź przesłanie swojej aplikacji drogą elektroniczną.

Tel.  509 172 779 lub 33/845-01-22

e-mail: nowosolar@interia.pl

 

Obudowa wentylatora nadmuchowego NWS 120 składa się z dwóch części aluminiowych.. Silnik elektryczny z zewnętrznym wirnikiem umieszczony jest wewnątrz obudowy aluminiowej.  Turbina ze stali ocynkowanej zabezpieczona jest osłoną boczną na wlocie powietrza uniemożliwiającej dotknięcie palcem turbiny w czasie ruchu oraz przeciwdziała dostaniu się na łopatki turbiny części mechanicznych. Wylot powietrza zakończony jest kołnierzem mocującym, w którym znajdują się otwory na śruby do zamocowania wentylatora do kotła. Wentylator nadmuchowy NWS-120 posiada na wylocie wentylatora klapkę, która po wyłączeniu wentylatora zamyka się i uniemożliwia dostawanie się powietrza do komory spalanie kotła.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe: 230 V
Częstotliwość znamionowa: 50 Hz
Moc pobierania: 80 W
Max. wydajność: 260 m3/h
Obroty: 2380 obr/min
Poziom mocy akustycznej: 63 dB(A)
Masa: 2,1 kg

 

Kontakt

 

P.P.H.U Nowosolar Andrzej Noworyta
ul. Widokowa 75, Witkowice
32-650 Kęty


ADRES DO KORESPONDENCJI:

P.P.H.U. Nowosolar Andrzej Noworyta
Ul. MALECKA 6
32-651 NOWA WIEŚ


Właściciel:  Andrzej Noworyta     

                 mail: nowosolar@interia.pl


TELEFONY:

Dział administracyjny - sekretariat: 

Kierownik działu: Marta Krawczyk

tel/fax 33/845-01-22       

mail: nowosolar@interia.pl


Dział handlowy, dział zamówień:

33/845 12 74    

nowosolar.handel@interia.pl

Maria Grocholska - KIEROWIK DZIŁU

tel. 509172774

biuro@nowosolar.pl

 

Informacje dotyczące kolektorów słonecznych:

kom. 509-172-774


Produkcja:

Kierownik produkcji  - Łukasz Noworyta

Kierownik działu technicznego i kontroli jakości  -  Piotr Płonka

Kierownik działu zaopatrzenia i logistyki  -  Sebastian Handy


Pomoc techniczna:


33/845-12-74, 33/845-01-22 w godz. 8.00-13.00

e-mail: nowosolar@interia.pl


 

 

NOWOSOLAR NA FACEBOOK

 


Zbiorniki tego typu przeznaczone są do podgrzewania ciepłej wody użytkowej zarówno poprzez kocioł c.o. jak i przez kolektor słoneczy. Dodatkowym żródłem zasilenie tego zbiornika może być grzałka elektryczna.

Powierzchnia wewnęt

rzna zbiornika jak i zewnętrzna wężownicy poktyte emalią wypalaną w wysokiej temperaturze w parze z anodą magnezową* która zabezpiecza zbiornik podczas jego użytkowania przed korozją.

Zbiornik ocieplony jest twardą pianką poliuretanową. Obudowa zewnętrzna zbiornika: tkanina typu skay.

Współpraca ze wszystkimi rodzajami kotłów: olejowe, gazowe, węglowe.

GWARANCJA na zbiorniki emaliowane od 140-500 litrów : 77 miesięcy 

 

* UWAGA: anodę magnezowa należy wymieniać co 12 miesięcy.

 

 

Najczęściej zadawane pytanie - FAQ

1.Jakie wyróżniamy typy kolektorów słonecznych?

Kolektory słoneczne dzielą się na kolektory płaskie i próżniowe. Kolektory płaskie na rynku są już od kilkunastu, jeżeli nie od kilkudziesięciu lat. Natomiast kolektory próżniowe rurowe pojawiły się przed 7-8 laty.

 

2.Czy kolektory grzeją cały rok, czy też tylko przy słonecznej pogodzie?

Tak i nie. Jeżeli chodzi o kolektory płaskie to grzeją one tylko przy słonecznej pogodzie, natomiast kolektory próżniowe grzeją niezależnie od aury. Różnica polega na tym, że kolektory próżniowe wychwytują promieniowanie rozproszone, dochodzące do Ziemi nawet przy pochmurnej pogodzie, czego nie robią kolektory płaskie. Mało tego, kolektory płaskie przy słonecznej aurze w minusowych temperaturach wytwarzają ciepło i oddają dużą jego część do atmosfery, ponieważ nie posiadają izolacji termicznej. Kolektory próżniowe w tych samych warunkach nie oddadzą ciepła do atmosfery, ponieważ posiadają próżnie, będącą najlepszym izolatorem w naturze. Tak więc można powiedzieć,że tylko kolektory próżniowe wytwarzają ciepło przez cały rok.

 

3.Czy jest różnica w cenie pomiędzy kolektorami płaskimi a próżniowymi?

Gdy na rynek wchodziły kolektory próżniowe, były one znacznie droższe od kolektorów płaskich. W dniu dzisiejszym nie ma już praktycznie różnicy pomiędzy tymi kolektorami. Cena może się różnić jedynie wtedy, gdy różny jest osprzęt, czyli poszczególne podzespoły zestawów solarnych. Natomiast same kolektory próżniowe w porównaniu do kolektorów płaskich nie różnią się.

 

4.W ciągu jakiego czasu inwestycja w kolektory słoneczne zwraca się?

Wszystko zależy od umiejscowienia kolektora. Biorąc pod uwagę całoroczną wydajność kolektorów płaskich i próżniowych zakładam, że kolektory płaskie zwracają się po około 8 latach, natomiast kolektory próżniowe po upływie około 5 lat.

 

5.Gdzie najlepiej zamontować kolektory słoneczne?

Najczęściej kolektory słoneczne montuję się na dachu, na jego południowej połaci. Można również instalować kolektory w innych miejscach np. na werandzie czy trawniku, jednak są to przypadki szczególne. Zdarza się, że kolektory słoneczne montujemy na elewacji, ponieważ połacie dachu są usytuowane w położeniu wschód – zachód.

 

6.Jakie są oszczędności posiadania kolektora słonecznego?

W wypadku kolektorów próżniowych, całoroczna oszczędność wynosi około 2200 zł. Biorąc pod uwagę kolektory płaskie, ta oszczędność jest stosunkowo mniejsza.

 

7.Jak dobrać zestaw solarny do gospodarstwa domowego?

 

JeA1eli chodzi o grzanie ciepłej wody użytkowej, to wszystko zależy od ilości osób w gospodarstwie domowym. Przy 3-4 osobach stosuje się najczęściej zasobnik 250 litrowy i kolektor 30- rurowy. Jest to przykład najczęściej stosowanego zestawu standardowego. Są oczywiście inne zestawy solarne -mniejsze lub większe- w zależności od ilości osób.

 

8.Co proponuje Firma NOWOSOLAR?

Firma NOWOSOLAR jest producentem zestawów solarnych. W swojej ofercie posiadamy również kolektory płaskie. Klient kupujący u nas zestaw solarny ma mozliwość otrzymać 45 % dofinansowania z NFOŚiGW. Więcej informacji na temat dofinansowania pod nr. telefonu 509-172-774.

W naszej ofercie m.in.:

- Zestawy solarne

- Zbiorniki solarne

- Zbiorniki dwupłaszczowe

- Kotły c.o.

- Sterowniki do pomp

- Sterowniki do kotłów c.o.

- Wentylatory nadmuchowe do kotłów c.o.

więcej informacji na www.nowosolar.pl

Wpłata na konto:

30 1090 1838 0000 0001 1357 5075

płatność z góry

KURIER

Cena przesyłki uzależniona od rodzaju wysyłanego towaru.

Odbiór osobisty:

W siedzibie frimy PPHU Nowosolar

 

Regulamin:

Zgłaszane reklamacje wynikłe podczas transportu będą rozpatrywane tylko wraz z PROTOKOŁEM SZKODY.

termin realizacji od momentu wpłynięcia zapłaty na konto - do 5 dni roboczych.

P.P.H.U. NOWOSOLAR Andrzej Noworyta

biuro: Krakowska 91, 32-650 Kęty

tel. 33/845-01-22

www.nowosolar.com.pl

e-mail: biuro@nowosolar.pl

SZUKAMY DOSWIADCZONEGO HANDLOWCA

WENTYLATORY ALUMINIOWE - NOWOŚĆ

 

    DYSTRYBUTOR SŁOWACJA     

 

 

 

 

Sterownik PK-19

Sterownik PK-19 jest  przeznaczony do sterownia pompą obiegową centralnego ogrzewania. Urządzenie załącza pompę w zależności od ustawionej temperatury. Np. Jeżeli ustawimy temperaturę na 40 stopni Celsjusza, to pompa przy tej temperaturze zacznie pracować. Natomiast kiedy temperatura spadnie poniżej zadanej pompa zostanie wyłączona.

Instrukcja

 

 

CZUJNIK TEMPERATURY DS18B20

 

Czujnik temperatury DS18B20 z kablem o długości 1,1 metr.

Końcówka wykonana z metalu odporna na wysokie temperatury.

 

Parametry: TYP: DS18B20

Przewód: 3 żyłowy (brązowy, niebieski, żółto-zielony)

Zakres pomiaru temperatury: -55oC do + 125oC

Dokładność pomiaru temperatury: +/- 0,5 oC

Napięcie zasilania: 3 do 5,5 V

Średnica gilzy – końcówka czujnika: 8 mm

Obudowa czujnika - metalowa

 

profil

 

 

Aktualności

  •  
     

NOWOŚĆ !

Sterowniki PK-22, PK-22 PID, PK-23, PK-23 PID - dostępne w obudowie nakotłowej.

02.11.2015 r.

 

INWORAMACJA NA TEMAT BADANIA STEROWNIKÓW z rodziny PK

 

Oryginał badań dostępny w siedzibie firmy.

09.07.2013 r.

 

 

PROMOCJA  na 2013 r. ZESTAW SOLARNY 30 RUROWY

 

ZESTAW SOLARNY NOWOSOLAR  SB-1800/58- 30 ST  dla 3-4 osób   

cena 11 000,00 brutto*


 W skład zestawu:

- zestaw solarny 30 rurowy

- zbiornik 250 litrów z 2 wężownicami

- części montażowe

- robocizna (teren województwa małopolskiego*, śląskiego*)

Ponadto:

przygotowanie dokumentacji i pomoc w uzyskaniu 45 % dofinansowania.


*Wyceny przeprowadzane są indywidualnie pod klienta.

03.01.2013 r.

 

STEROWNIK PK-16 Z EKRANEM DOTYKOWYM!

W sierpniu 2012 r. firma Nowosolar wprowadziła na rynek nowy sterownik PK-16 z ekranym dotykowym obsługujący pompę c.o. i wentylator nadmuchowy. Sterownik ten jest rozpoczęciem całej serii sterowników nowego typu.

01.08.2012 r.

 

DOTACJA DO KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH - 45%

W 2010 roku ruszył program dotacji do kolektorów słonecznych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wysokość dofinansowania wynosi 45% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

O dotacje na zakup i montaż kolektorów słonecznych mogą starać się osoby fizyczne mające prawo do dysponowania jednorodzinnym lub wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym oraz wspólnoty mieszkaniowe.

Dotacje udzielane są na zasadach określonych w Programie Priorytetowym z wszystkimi jego poprawkami wydanym przez NFOŚ. Jednym z warunków otrzymania 45% dotacji jest zaciągnięcie kredytu na warunkach preferencyjnych. NFOŚ podpisał umowę z kilkoma bankami jednak najbardziej popularne to Banki Ochrony Środowiska i Banki Polskiej Spółdzielczości.

Nasza firma od momentu rozpoczęcia się programu współpracowała z klikunastoma bankami i z całą odpowiedzianością możemy polecić banki z naszej okolicy: BOŚ Oświęcim, BS Kęty, BS Andrychów z wszystkimi jego placówkami, BS Bielsko Biała, BS Czechowice Dziedzice z oddziałem w Bestwinie, BS Gilowice, BS Zawoja, BS Jeleśnia, BS Łodygowice, BS Maków Podhalański. Pracujące w nich osoby wykazują się wysoką kulturą i kompetencją w podchodzeniu do swoich obowiązków. Ze swojej strony dodam jeszcze, że czas trwania projektu obejmować ma jeszcze lata 2013 i 2014 i liczę nadal na tak spawną i miłą współpracę :).

29.06.2012 r.

NOWOŚĆ

Firma Nowosolar posiada w sprzedaży kolektory słoneczne, próżniowe typu Heat-Pipe, które posiadają innowacyjny absorber. W standardowych rurach próżniowych materiał absorbera to Al-N/Al. Rury nowej generacji posiadają dodatakową powłokę miedzianą na wewnętrznej stronie (Al-N/Al +Cu). Dodatek miedzi powoduje wydłużenie trwałości absorbera oraz zwiększa jego sprawność. 

styczeń 2010 

Obudowa wentylatora nadmuchowego NWS 100 składa się z dwóch części aluminiowych.. Silnik elektryczny umieszczony jest na zewnątrz obudowy aluminiowej, lecz osłonięty osłoną wykonaną z tworzywa. Zabezpiecza to przed dotknięciem silnika i jego części pod napięciem. Aluminiowa turbina wentylatora zamocowana jest bezpośrednio do wałka silnika i zabezpieczona jest osłoną boczną na wlocie powietrza uniemożliwiającej dotknięcie palcem turbiny w czasie ruchu oraz przeciwdziała dostaniu się na łopatki turbiny części mechanicznych. Wylot powietrza zakończony jest kołnierzem mocującym, w którym znajdują się otwory na śruby do zamocowania wentylatora do kotła. Wentylator nadmuchowy NWS-100 posiada na wylocie wentylatora klapkę, która po wyłączeniu wentylatora zamyka się i uniemożliwia dostawanie się powietrza do komory spalanie kotła.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe: 230 V
Częstotliwość znamionowa: 50 Hz
Moc pobierania: 80 W
Max. wydajność: 240 m3/h
Obroty: 2200 obr/min
Poziom mocy akustycznej: 63 dB(A)
Masa: 2 kg

Zbiornik z jedną wężownicą służą do podgrzewania ciepłej wody użytkowej poprzez kocioł c.o., jak również jest możliwość dogrzewania zbiornika grzałką elektryczną.

W ofercie stosowana jest najwyższej jakości EMALIA CERAMICZNA wypalana w wysokiej temperaturze w parze z anodą magnezową* która zabezpiecza zbiornik podczas jego użytkowania przed korozją.

Ocieplenie zbiornika: twarda pianka poliuretanowa. Obudowa zewnętrzna zbiorników: tkanina typu skay

Współpraca ze wszystkimi rodzajami kotłów: olejowymi, gazowymi, węglowymi.

GWARANCJA na zbiorniki emaliowane od 140-500 litrów : 77 miesięcy

 

* UWAGA: anodę magnezowa należy wymieniać co 12 miesięcy

 


Sterownik PK-20 z wyświetlaczem posiada funkcję "antystop" Przeznaczyony jest do sterowania pompą obiegową wody c.o. zadaniem tego regulatora jest załączanie pompy, jeśli temperatura przekroczy zadaną wartość oraz wyłączenie jej, jeśli kocioł wychłodzi się (np. wskutek wygaszenia). Zapobiega to niepotrzebnemu działaniu pompy, co pozwala zaoszczędzić energię elektryczną, jak i przedłuża żywotność pompy. Dzięki temu wzrasta jej niezawodność i maleją koszty związane z eksploatacją.

 

Instrukcja

O NAS

 

Firma Nowosolar rozpoczęła swą działalność 01.07.2004r. Nasza działalność opiera się na produkcji, imporcie oraz eksporcie.  Produkujemy zestawy kolektorów słonecznych oraz mikroprocesorowe regulatory temperatury wszelkiego typu. Obsługujemy duże przedsiębiorstwa, hurtownie, sklepy. Współpracujemy również z instalatorami. Nad produkcją regulatorów czuwa wyspecjalizowana kadra doświadczonych programistów, którzy potrafią zaprojektować oraz wykonać  każdy sterownik związany z techniką grzewczą, chłodnictwem, czy też klimatyzacją. Do produkcji zestawów solarnych stosujemy najlepsze i najbardziej zaawansowane technologicznie materiały, z dbałością o  wysoką jakość i trwałość naszych produktów.  Współpracujemy również ściśle z producentem kotłów Sokół, firmą Metal-Fach. Związaliśmy się z tym producentem, ponieważ, oferują wysokiej jakości produkty. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży techniki grzewczej Firma Nowosolar osiągnęła główny priorytet- solidną i rzetelną obsługę.

UWAGA!

 Już teraz kolektory słoneczne z dotacją 45% !   


 

  

STEROWNIKI

 KOLEKTORY SŁONECZNE dofinansowanie    45 %

KOTŁY C.O.

 

W kolektorach płaskich WATT osiągają nie mal 85 % sprawności:

- elegancka solidna obudowa, wykonana z jednego kawałka blachy aluminiowej.

- wyposoażony w absorber miedziany lub aluminiowy.

- wysokoprzepuszczalna szyba.

- możliwość instalacji na dachu płaskim lub pochyłym

- odpowiednia izolacja redukuje straty energii

KOMPLET NADMUCHOWY

 

PROMOCJA !!!

 

TYLKO U NAS TAKA CENA !!!


249 zł brutto


TRANSPORT GRATIS !!!


 

Sterownik PK-06 + Wentylator NWS 75

 

z przewodami i komletem montażowym

 

GWARANCJA JAKOŚCI, SOLIDNOŚCI

 

NOWATORSKI WYGLĄD

 

KORZYSTNA CENA

 

 

W ZESTAWIE :

 STEROWNIK PK-06


Sterownik steruje pompą c.o. i wentylatorem nadmuchowym. Sterownik posiada pracę ręczną poniżej 30 stopni C, którą włącza się przy rozpalaniu. Po osiągnięciu przez kocioł temperatury 30 stopni C, sterownik przechodzi w pracę automatyczną. Sterownik posiada: - 6 stopni nadmuchu wentylatora. - funkcję przedmuchy - kalibrację czujnika temperatury.(W przypadku wskazywania niedokładnej temperatury przez sterownik, można ustawić dokładny odczyt (kalibracja od -5 stopni do +5 stopni). - załączanie pompy c.o. odbywa się od 30 stopni C. MOC dmuchawy regulujemy elektronicznie na sterowniku.

 

PARAMETRY URZĄDZENIA

ZASILANIE: 230 Volt [V] 50 [Hz]

PRĄD ZNAMIONOWY WYJŚCIA DMUCHAWY 230V/50 Hz: 1 Amper [A]

PRĄD ZNAMIONOWY WYJŚCIA POMPY C.O.230V/50Hz: 1 Amper [A]

POBÓR MOCY REGULATORA: 2 Wat [W]

ZAKRES POMIARU TEMPERATURY:od 0 oC do 99 oC

ZAKRES NASTAWU TEMPERATURY: od 30 oC do 99 oC

HISTEREZA: 1 oC

TEMPERATURA ZALĄCZANIA POMPY: od 30 oC do 99 oC

 

 

MONTAŻ:

STEROWNIK POSIADA FUNKCJONALNĄ OBUDOWĘ POZWALAJĄCĄ NA PROSTY MONTAŻ. DODATKOWO STEROWNIK POSIADA KOMPLET ŚRUB.

 

PRZEJRZYSTE MENU:

OBROTY DMUCHAWY jest to parametr, który decyduje, z jaka prędkością obrotową będzie pracować dmuchawa. Wartość 1 to prędkość najniższa. 6 oznacza prace z maksymalna prędkością. Sterownik świetnie współpracuje z dmuchawą NWS-75, Ewmar lub M plus M.

PRZEDMUCHY powodują wydmuchanie nagromadzonych gazów z komory spalania

HISTEREZA jest to różnica między załączaniem a wyłączaniem się pompy c.o.

POMPA C.O. - możliwość ustawienie pompy odbywa się od 30oC do 99oC

 

OKABLOWANIE:

Kabel zasilający zakończony wtyczką: 140 cm

Kabel dmuchawy zakończony wtyczką: 110 cm

Kabel czujnika temperatury pieca: 100 cm

Kabel zasilania pompy: 100 cm

 

 

 

WENTYLATOR NWS -75

PARAMETRY URZĄDZENIA:

ZASILANIE 230 Volt [V] 50 [Hz]

WYDAJNOŚĆ 205 m3/h

MOC POBIERANA 80 W

SPRĘŻENIE 240 Pa

WAGA 2 kg

 

INFORMACJE OGÓLNE

Wentylator nadmuchowy NWS 75 przeznaczony jest przede wszystkim do nadmuchiwania powietrza w kotłach c.o. na paliwa stałe. Warunkiem prawidłowego działania wentylatora nadmuchowego NWS 75 są parametry otoczenia: temp. od -10oC do +40 oC, wilgotność względna do 92%.

 

BUDOWA WENTYLATORA

Obudowa wentylatora nadmuchowego NWS 75 wykonana jest z blachy stalowej pokrytej lakierem proszkowym koloru czarnego. Silnik elektryczny umieszczony jest na zewnątrz obudowy stalowej, lecz osłonięty osłoną wykonaną z tworzywa. Zabezpiecza to przed dotknięciem silnika i jego części pod napięciem. Aluminiowa turbina wentylatora zamocowana jest bezpośrednio do wałka silnika i zabezpieczona jest osłoną uniemożliwiającej dotknięcie palcem turbiny w czasie ruchu oraz przeciwdziała dostaniu się na łopatki turbiny części mechanicznych.

 

MONTAŻ WENTYLATORA

W celu przymocowania wentylatora nadmuchowego do kotła c.o. służą otwory na kołnierzu mocującym obudowy wentylatora. Rozstaw otworów jest dopasowany do rozstawu otworów mocujących wentylator nadmuchowy w kotłach c.o. Po przymocowaniu wentylatora nadmuchowego do kotła c.o. należy podłączyć wentylator do regulatora sterującego pracą wentylatora.

Sterownik PK-21 przeznaczony jest do sterowania pompą obiegową wody c.o. lub c.w.u. Posiada parametr załączania i wyłączania pompy. Sterownik posiada funkcję "antystop".

 

Instrukcja

 

ZESTAWY SOLARNE NOWOSOLAR  TYP SB

Próżniowe zestawy solarne Nowosolar są idealne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz wspomagania instalacji c.o. Wysoka jakość Naszych zestawów solarnych pozwala nawet w okresach przejściowych lub niesprzyjających warunkach pogodowych na maksymalny uzysk energii cieplnej.

ZALETY

Główną zaletą kolektorów próżniowych Nowosolar z rurką cieplną jest ich wyższa sprawność w niesprzyjających warunkach pogodowych. Dzięki doskonałej izolacji, jaką stanowi próżnia, kolektor jest w stanie dostarczyć do systemu grzewczego najmniejszą nawet ilość energii, przy minimalnych stratach własnych. Dodatkowym atutem systemu z wykorzystaniem rurek cieplnych jest jego niezawodność i wytrzymałość. W sytuacji koniecznej naprawy kolektora możliwa jest wymiana pojedynczej rury próżniowej, co powoduje, że proces ten jest prosty i szybki. Do zalet kolektorów rurowych należy zaliczyć również to, że odporne są one na zasypanie śniegiem, który ześlizguje się z ustawionych pod kątem szklanych rur kolektora, spadając w szczelinę między rurami, umożliwiając kolektorowi absorpcję promieniowania słonecznego również w ekstremalnie niesprzyjających warunkach pogodowych. Szklane rury kolektorów Nowosolar są dporne na opady gradu o średnicy do 25mm. Oferujemy najnowocześniejsze kolektory próżniowe na polskim rynku. Wyłącznie kolektory próżniowe, które dzięki doskonałej izolacji i zdolności do absorpcji rozproszonego promieniowania słonecznego, najlepiej sprawdzają się w polskich warunkach klimatycznych. Oferowane kolektory dostępne są w wielu rozmiarach, co pozwala na dobór optymalnego rozwiązania w każdych warunkach. Kolektory Nowosolar  można montować na dachu płaskim, pochyłym, jak również na dachu o lekkim nachyleniu.

 

Wentylator NWS-75

Wentylator nadmuchowy NWS-75 stosuje się do kotłów C.O. na paliwa stałe. Doskonale współgra ze sterownikami typu PK. Stalowa obudowa wentylatora pokryta jest lakierem proszkowym. Silnik elektryczny przymocowany jest do obudowy wkrętami M4. Silnik przysłonięty jest osłoną wykonaną z tworzywa, która stanowi zabezpieczenie przed porażeniem. Turbinka metalowa wentylatora nadmuchowego jest zamocowana na wałku silnika elektrycznego. Podstawowym przeznaczeniem wentylatora nadmuchowego NWS-75 jest nadmuchiwanie powietrza do kotłów C.O. miałowych i węglowych do 45 kW.

Parametry Urządzenia

Zasilenie         230 Volt [V]

Wydajność       205 m3/h

Moc Pobierania   80 W

Sprężenie        240 Pa

Waga                 2 kg

 

Zbiorniki kombinowane akumulacji ciepła, umożliwiają podłączenie kilku źródeł ciepła takich jak, kominek, kocioł czy pompa ciepła.

Dostępne są typy bez wężownicy, z wężownicą w zbiorniku zewnętrznym oraz z dwiema wężownicami spiralnymi. Jedna dolna znajduje się w zbiorniku zewnętrznym, druga górna znajduje się w zbiorniku wewnętrznym.

Gruba warstw